субота, 24 червня 2017 р.

Автокрановий завод ліквідують!

Посилання щодо проведення зборів акціонерів у м.Запоріжжі 26.06.2017 на офіційному сайті автокранового заводу. http://dak.com.ua/uk/node/4... thumbnail 1 summary
Посилання щодо проведення зборів акціонерів у м.Запоріжжі 26.06.2017 на офіційному сайті автокранового заводу. http://dak.com.ua/uk/node/400

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ» (надалі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00240158), місцезнаходження: 69006, Запорізька обл. м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд.  4. 
Повідомляємо вас про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (надалі – позачергові загальні збори акціонерів), які відбудуться  24 червня 2017 року о 12.00 год. за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 4, ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (каб.1).

Доповнити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів такими питаннями:
 9.  Про припинення Товариства шляхом його ліквідації за рішенням акціонерів.
Проект рішення: Припинити Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод автомобільних кранів», код ЄДРПОУ 00240158, шляхом його ліквідації за рішенням акціонерів, відповідно до чинного законодавства України, у зв’язку з відсутністю фінансових потоків від здійснення господарської діяльності, яка припинилась на Товаристві  в результаті складного економічного  стану відповідного ринку товарів та послуг.
10. Про призначення голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства, визначення його повноважень та порядку прийняття ним рішень.
Проект рішення: Призначити головою ліквідаційної комісії Товариства генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ» (код ЄДРПОУ 00240158) Букрєєва Ігора Ігоровича. Наділити голову ліквідаційної комісії повноваженнями керівника (генерального директора) Товариства відповідно до установчих документів Товариства та чинного законодавства України. Визначити, що рішення в ліквідаційній процедурі приймаються головою ліквідаційної комісії одноособово з усіх питань.
11. Про порядок та строки проведення ліквідаційної процедури Товариства.
Проект рішення: Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури Товариства, який передбачає наступні заходи: звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття рішень, згідно з цим протоколом, до органу, який здійснив державну реєстрацію Товариства з повідомленням про припинення Товариства шляхом ліквідації; звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію Товариства до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію Товариства та організацію позапланових перевірок; повернення торговельних патентів, ліцензій, зняття з обліку РРО; анулювання статусу платника ПДВ, єдиного податку; організація комплексу робіт щодо звільнення працівників Товариства у зв’язку з ліквідацією; розгляд вимог кредиторів, заявлених до Товариства протягом 2-х місяців з моменту опублікування державним реєстратором та Товариством оголошення про припинення Товариства шляхом ліквідації; закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації Товариства; проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства; стягнення дебіторської заборгованості Товариства; складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Товариства; проведення розрахунків з кредиторами Товариства; продаж майна Товариства, у випадку недостатності грошових коштів для проведення розрахунків з кредиторами Товариства; складення та затвердження ліквідаційного балансу Товариства; закриття поточного банківського рахунку; зняття Товариства з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування; проведення розрахунків з учасниками Товариства; передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної  архівної установи; внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення Товариства шляхом ліквідації; вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію Товариства як юридичної особи.
12. Про організацію виконання рішень, прийнятих на цих позачергових загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: Уповноважити голову ліквідаційної комісії Товариства Букрєєва Ігора Ігоровича організувати виконання прийнятих на цих позачергових загальних зборах акціонерів Товариства рішень.

Реєстрація акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів відбудеться 24 червня 2017 з 10.00 до 11.45 год. за місцем їх проведення. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, для представників акціонерів – довіреність на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством України та паспорт. 
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, можна ознайомитися   у робочі дні з 08.00 до 15.00 за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд 4,  (каб.№1), а також 24 червня 2017 року в місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів до їх початку. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є генеральний директор –  Букрєєв Ігор Ігоревич, телефон: 097 378 85 44.
 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №94 від 22.05.2017 р.

 Голова наглядової ради                                                                                                          Заліско І.І.

Немає коментарів

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.

Дрогобич, Погода Дрогобич, Робота Дрогобич, Новини, Drohobych